Guide

Sådan kører du på dit Segboard

og vedligeholder det.

 

Hvordan stiger du ”om bord” på Segboard’et?

Lad det være sagt med det samme: Det sværeste ved at køre på Segboard, er for de fleste at stige på – og efterfølgende at stige af igen. Der er utvivlsomt rigtig meget psykologi involveret, for du skal tillidsfuldt stige op på et rullende bræt uden noget at holde fast i. Det kan, ikke mindst i starten, være lidt af en udfordring, og hvis du er alt for usikker, bliver det bare endnu sværere.

Mange anbefaler, at du under de første spæde forsøg har lidt støtte til rådighed, f.eks. en sofaryg eller en kammerat, som også kan følge med rundt under den første kørsel. Vi kommer ikke uden om, at langt de fleste ulykker med Segboards sker på netop dette kritiske tidspunkt i Segboard-karrieren.

Et godt råd er at forsøge at slå hjernen lidt fra, og så bare stige på. Stil dig bag Segboardet, og sæt den ene fod på boardet. Du skal holde foden, og dermed selve ”fodpladen” på Segboardet helt plan og vandret. På den måde ved Segboardet, at det ikke er tid til at køre endnu. Vælg den fod du har mest ”tillid til”, altså f.eks. højre fod, hvis du er ”højrefodet”.

Derefter træder du helt op med den anden fod, akkurat som hvis du går op på et trappetrin. Husk fortsat, at fødder og Segboard skal holdes i vandret stilling. Det er vigtigt, at du stiller fødderne helt ude ved hjulet, så du opnår en så bredstående stilling som muligt. Det vil gøre det hele langt lettere for dig efterfølgende.

Den naturlige usikkerhed vil i starten gøre, at du sikkert spænder en del i kroppen og benene, og derved opstår en, for begyndere meget karakteristisk, wobble-effekt, hvor du kører hurtigt frem og tilbage i små ryk. Den bedste ”medicin” er at være så afslappet som muligt.

De fleste ved, at man ikke skal kigge ned, hvis man har højdeskræk. Det samme gør sig gældende, hvis du i starten har lidt skræk for det nye ukendte Segboard. Kig i stedet fremefter, og forestil dig, at du står på et solidt underlag. Desto bedre du er til at overbevise hjernen om, at du står godt og solidt, desto mere solidt og sikkert står du faktisk også i virkeligheden.

Den første øvelse i kørsel på Segboard er at undlade at køre. Stå helt stille og afslappet, og vend kroppen og hjernen til, at det er let at holde balancen, og at der ikke er nogen fare på færde.

Den første kørsel på Segboard’et

En af de ting, der er så smart ved et Segboard og lignende køretøjer er, at du faktisk næsten kører og styrer med tankens kraft. Det er selvfølgelig ikke helt korrekt, men næsten. Du skal nemlig ikke bare læne dig voldsomt frem, og så håbe, at alt går godt. Det gør det nemlig ikke! Selv om Segboard’et er superintelligent, er der trods alt grænser for, hvor meget sjusk fra førerens side, det evner at kompensere for. Du skal som sådan ikke læne dig fremefter, men blot flytte vægten en anelse ud mod tåspidserne.

Prøv det ganske forsigtigt, og kør lige fremad – stille og roligt. Farten regulerer du helt enkelt ved at flytte vægten en anelse fremefter eller bagud. Mere vægt på den forreste del af foden øger farten, mens en vægtforskydning til hælene sænker farten.

I første omgang gælder det egentlig mest om at få en fornemmelse af, hvordan farten justeres. Kør ganske langsomt. Prøv også at standse helt op. Gør det ganske forsigtigt og se, om det ikke er muligt at blive stående på boardet efterfølgende. Lykkes det, kan du stige af med den ene fod, akkurat som du steg på. Det er en vigtig og grundlæggende øvelse.

Du kan sagtens springe af boardet, mens det kører, men dels er det ikke så elegant, og dels øges risikoen for skrammer og ridser i det dyrebare isenkram. Risikoen for fald og skader er selvfølgelig også større, hvis du laver den slags akrobatik.

Hvordan styrer du et Segboard

Når du føler dig fortrolig med disciplinerne med at stige på og stige af, samt at køre lige ud, er det tid til at prøve kræfter med at dreje. Som du sikkert har bemærket, er Segboardet ”hængslet” på midten, så højere og venstre halvdel så at sige kan ”betjenes” af hhv. højre og venstre fod.

I praksis er det derfor muligt f.eks. at lægge lidt ekstra vægt på højre tåspids i forhold til den venstre. Det vil få det højre hjul til at køre en anelse hurtigere, og på den måde vil det langsomt ”overhale” det venstre hjul. I praksis betyder det, at Segboard’et drejer mod venstre. Ved at foretage den nævnte vægtforskydninger på venstre fod, kan du naturligvis også dreje til højre. Forklaringen kan måske virke en smule kryptisk for nogen, men det er faktisk meget let og intuitivt, når du først kommer i gang.

Hvis ovenstående slet ikke giver mening, kan du sagtens prøve alligevel. Så snart du forskyder din vægt til den ene side, vil du opnå en drejeeffekt, og efter lidt eksperimenter, sidder det med garanti på rygraden. Som tidligere nævnt skal du nærmest bare tænke tanken, og Segboardet vil udføre manøvren i virkeligheden.

Prøv det i praksis. Start med at køre lige ud, og læg så en anelse vægt fremefter på den højre fod. Resultatet skulle gerne være et stille og roligt venstresving. Så snart du føler dig nogenlunde fortrolig med venstresvinget, kan du forsøge med højresving, som foretages ved at lægge en anelse ekstra vægt fremefter med venstre fod.

Når både højre- og venstresving er indøvet, kan du forsøge med de lidt sværere otte-taller, der kræver løbende skift mellem højre- og venstresving. Fordelen er, at otte-tallerne hele tiden skifter retning og derfor ikke gør dig rundtosset på samme måde, som hvis du bare kørte rundt i en cirkel. Prøv også at dreje, mens du kører baglæns. Det er måske lidt mere udfordrende, men det er en meget praktisk manøvre at have i baghånden.

Mere avanceret sving-teknik

For de fleste er det mest logisk at foretage et venstresving ved at speede lidt op med højre fod. Samme effekt kan dog også opnås ved at lægge lidt ekstra vægt på den venstre hæl. Det vil bevirke, at venstre hjul taber en smule hastighed, og dermed ”sakker lidt bagud” i forhold til det højre hjul. I begge tilfælde er resultatet et venstresving.

Efterhånden som du bliver fortrolig med teknikken, kan du eksperimentere med at kombinere begge metoder – altså vægt på højre tåspids OG vægt på venstre hæl. Effekten vil være et skarpere sving, og det er faktisk muligt at rotere på stedet, hvis du afpasser vægtfordelingen i begge sider.

Undgå regnvejr og opbevaring i fugtige omgivelser

De fleste Segboard-leverandører hævder, at et Segboard sagtens kan tåle vand, og det er for så vidt heller ikke forkert. De fleste Segboards er klassificeret som IP54, hvilket betyder, at apparatet er testet som værende støvtæt og modstandsdygtigt overfor almindelig overspuling med vand. Mere specifikt tester man med en vandstråle, der skabes med en dyse på 6,5 millimeter, og med en vandmængde på 12,5 liter i en afstand af 3 meter.

Det kan selvfølgelig i første omgang virke ret overbevisende, men det er f.eks. ikke tilstrækkeligt til at få et elektrisk apparat godkendt til brug på et badeværelse. Testen foretages i øvrigt kun kortvarigt, og vil aldrig kunne sidestilles med permanent brug i regnvejr, eller permanent opbevaring under fugtige forhold.

Når du nærlæser manualen, viser det sig da også, at producenterne anbefaler at passe på, at kluden ikke er for våd, når du tørrer dit Segboard af, og at du opbevarer board’et i en pose, så der ikke trænger støv ind. Så meget for den ellers imponerende IP54-mærkning.

På den anden side behøver du ikke blive desperat, hvis et regnvejr trækker op, mens du er ude at køre. Som nævnt har Segboardet en vis beskyttelse, så hvis du ellers sørger for at tage den ind i varmen efter turen, så den kan tørre, burde der normalt ikke være problemer.

I det hele taget bør Segboard’et generelt opbevares indendørs. En fugtig kælder eller et udhus er ikke optimalt. Ganske vist er Segboards en relativ ny ting, men årtier med elektronik og elinstallationer har alligevel lært de fleste af os, at fugt og el er en dårlig kombination. Ledninger og stikforbindelse korroderer og skaber dårlige forbindelser, og fugt på printplader og elektronik kan give fejlfunktioner eller være direkte ødelæggende.

 

Generel vedligeholdelse af Segboard’et

Det er begrænset, hvor mange vedligeholdelsesopgaver du selv kan foretage, med mindre du har særlig teknisk snilde. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at uautoriserede indgreb i elektronik og teknik kan have betydning for garantien. Som regel kan du nøjes med at rengøre hele Segboard’et med varmt sæbevand. Sørg for at kluden er godt vredet op, især når du rengør omkring knapper og stik, hvor der er særlig risiko for indtrængning af vand.

Du bør også løbende inspicere dækkene for revner og skader. Det kan være farligt at køre med dækskader, da Segboard’et ellers risikerer at ”snuble” over ujævnheder, og dermed sender dig på en ubehagelig flyvetur. Sørg for løbende at pille eventuelle småsten, glassplinter og lignende ud af dækket. Ellers kan de med tiden udvikle større skader på dækket, som ikke kan rettes op.

Vedligeholdelse af Segboard’ets batteri

Dit Segboard er udstyret med et af de nye batterier af lithium-ion typen, og de skal håndteres anderledes end gammeldags batterier, hvis du skal have det optimale ud af dem. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at alle batterier er ”sliddele”, som gradvist vil forringes og til sidst skal udskiftes.

Et lithium-ion batteri har det bedst, hvis det oplades og aflades i mindre steps på f.eks. 10-50% af den fulde kapacitet. Det betyder i praksis, at du meget gerne må køre kortere ture, og også gerne ”klatlade” ind imellem turene. Hvis du hovedsageligt bruger batteriet på den måde, kan du opnå en forlænget holdbarhed på op til tre gange normalen. En gang imellem har batteriet dog godt af at blive helt afladet og opladet, da det rekalibrerer batteriets indre ”intelligens”. Det kan du f.eks. gøre en gang om måneden.

Et batteri af typen lithium-ion har det ikke godt, hvis det er helt afladet. Det skal helst opbevares delvist opladet. Det er vigtigt at huske, hvis du ikke bruger dit Segboard i en længere periode, f.eks. om vinteren. Tag f.eks. batteriet frem med 2-3 måneders mellemrum, og giv det en halv opladning.

Kalibrering af dit Segboard

Segboard’et fungerer med indbyggede gyroer, som holder styr på, hvad der er vandret. Disse gyroer kan dog med tiden komme ud af synkronisering, ikke mindst hvis board’et udsættes for stød eller slag, f.eks. i forbindelse med et styrt.

I givet fald skal gyroerne re-synkroniseres (kalibreres), før Segboard’et fungerer optimalt. Board’et skal i så fald placeres på en plan flade, for synkroniseringen foretages.

Hvis dit Segboard trækker lidt til en af siderne eller opfører sig mærkeligt, skal det kalibreres. Det er meget simpelt.

Du stiller det slukkede Segboard 100% vandret og holder ON knappen inde i ca. 20 sek. Lygterne begynder at blinke imens. Slip ON knappen, sluk for dit Segboard og tænd det igen.

Nu er dit Segboard kalibreret og klar til brug.